English version

Centrum Kompetencji 5G

Czas wdrażania systemów radiowych 5 generacji, to nie tylko rewolucja dla operatorów sieci komórkowych i dla klientów indywidualnych, którzy dzięki nowym rozwiązaniom otrzymają szybszy dostęp do internetu. To przede wszystkim czas wdrażania licznych innowacyjnych technologii i rozwiązań skierowanych dla odbiorców przemysłowych. Niezawodna i szybka komunikacja umożliwi m.in. efektywne wykorzystanie sieci 5G w sterowaniu i zarządzaniu procesami produkcyjnymi i przyczyni się do rozwoju przemysłu 4.0. Możliwość efektywnej komunikacji z ogromną liczbą urządzeń w powiązaniu z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji stanowi natomiast podstawę dla rozwoju usług Internetu Rzeczy i wdrażania koncepcji inteligentnych miast.
Zmiany te otwierają także nowe możliwości rozwoju regionu. Powołane właśnie Centrum Kompetencji 5G PŁ, a przede wszystkim grono współpracujących specjalistów posiadających dostęp do unikatowych zasobów technicznych i narzędzi wspomagających projektowanie, będzie stanowiło zaplecze wspierające przedsiębiorstwa w pracy nad nowymi usługami i technologiami.
Powstająca jednocześnie na terenie Politechniki Łódzkiej sieci pilotażowa finansowana przez Ministerstwo Rozwoju, której uruchomienie planowane jest już w maju bieżącego roku, umożliwi z kolei wstępną weryfikację oraz realizację testów nowych usług oraz prototypów urządzeń.

abstrakcyjna wizualizacja 5G

Fotorelacja z konferencji naukowej pt.: WDROŻENIE TECHNOLOGII 5G W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ORAZ UTWORZNIE PORTALU KOMUNIKACYJNEGO 5G organizowaną przez Politechnikę Łódzką oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, która odbędzie się w dniu 27.02.2020 r.

Cele projektu

Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz dokumentem Strategia 5G dla Polski w którym Miasto Łódź jest rekomendowane przez Ministra Cyfryzacji jako pierwsze miasto do pilotażu i wdrożenia sieci 5G w Polsce. Wychodząc na przeciw lokalnym oczekiwaniom społecznym, Samorząd Województwa Łódzkiego wraz z Politechniką Łódzką zgodnie z podpisanym w dniu 16 września 2019 listem intencyjnym oraz zawartą umową z dnia 10 października 2019 powołano do życia Centrum Kompetencji 5G.


abstrakcyjna wizualizacja 5G

Celem podjętej współpracy są działania na rzecz społeczności lokalnej Województwa Łódzkiego podnoszące dostępność, wiedzę oraz kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii skupionych wokół wdrożeń 5G. W ramach podjętych działań został stworzony Portal Informacyjno-Komunikacyjny, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie wiedzy w zakresie: technologii 5G, korzyści wynikających z jej wdrażania w odniesieniu do gospodarki 4.0, uwarunkowań społecznych i środowiskowych, aktywnego wpierania edukacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Aktualności

Smart City – Inteligentne miasto, inteligentna metropolia

Co to jest Smart City? Definicji „Smart City” jest niemal tyle, ile jest funkcjonujących Read More

Wpływ fal elektromagnetycznych na organizmy

W otaczającej nas przestrzeni istnieje wiele sposobów przechowywania i przekazywania energii. Jednym z „ośrodków” Read More

Zastosowanie sieci 5G w systemach wspomagania osób z niepełnosprawnością wzroku

W ramach realizacji projektów o charakterze badawczo-rozwojowym w Politechnice Łódzkiej opracowano prototypowe rozwiązanie służące Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

logo 5G

Technologia 5G

Przedstawiamy najnowsze osiągnięcia w technologii 5G.

Przeczytaj

logo gospodarka 4.0

Korzyści dla gospodarki 4.0

Znajdziesz tutaj artykuły o korzyściach dla gospodarki jakie niosą nowoczesne technologie.

Przeczytaj

logo środowisko

Uwarunkowania środowiskowe i społeczne

Zapoznasz się z aspektami zdrowotnymi i środowiskowymi technologii 5G.
 

Przeczytaj

Zasoby materiałów dla Mediów.


Naszą ambicją jest przygotowanie wysokojakościowych zasobów multimedialnych, wyników badań, danych obliczeniowych i statystycznych, które będą pomocne do sporządzania niezależnych publikacji informacyjnych.


Już niebawem znajdziesz tutaj profesjonalne materiały do zastosowań w publikacjach Medialnych.Otwórz

logo środowisko

Edukacja

Tutaj znajdziesz materiały dydaktyczne dotyczące tematyki 5G.

Przeczytaj

logo cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa w sieci.

Przeczytaj

logo prawo

Prawo

Znajdziesz tu najważniejsze, aktualne regulacje prawne związane z technologią 5G.
Przeczytaj

Współpracujemy z

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
  ...

Jeśli masz pytania?

skontaktuj się

Kontakt

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej


  Centrum Kompetencji 5G
  ul. Stefanowskiego 18/22
  90-924 Łódź
  (+48) 42 631 21 36
  CK5G@info.p.lodz.pl
  Pn-Pt: 8:00 - 14:00


Redakcja
 • dr Katarzyna Żykwińska-Rouba
 • dr inż. Grzegorz Zwoliński

Nasz zespół

Dyrekcja
 • Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
 • dr hab. inż. Sławomir Hausman

Eksperci
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
 • dr hab. inż. Łukasz Januszkiewicz
 • dr hab. inż. Łukasz Szymański
 • dr inż. Piotr Korbel
 • dr inż. Stanisław Starzak
 • dr inż. Łukasz Jopek
 • dr inż. Robert Strąkowski
 • dr inż. Piotr Skulimowski

Projekt finansowany

jest ze środków Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej.


serwis informacyjny województwa łódzkiego

serwis Politechniki Łódzkiej