Nasz Klaster

Fala Energii

Powołaliśmy Klaster żeby współpracować nad rozwojem efektywnej dystrybucji wytworzonej energii i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Łódzki Klaster Fala Energii sprzyja pobudzaniu innowacyjności w zakresie m.in. wytwarzania, dystrybucji, bilansowania i magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, ciepło i chłód. Współpraca przekłada się na ograniczenie kosztów energii, rozwój nowych źródeł energii i wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Klastrowe

Aktualności

tło

Uczestnicy Klastra

poznaj nasz potencjał

 

logo Politechnika Łódzka

Koordynator Klastra

Politechnika Łódzka

Największa uczelnia techniczna w regionie, jeden z założycieli Klastra. Koordynator organizuje prace Klastra, podejmuje działania prorozwojowe, odpowiada za promocję i inne aktywności Klastra, a także reprezentuje go na zewnątrz.

Komitet Klastra

pod przewodnictwem Veolia

Inicjator powstania Łódzkiego Klastra Fala Energii. Komitet decyduje o rozszerzeniu Klastra o nowych członków na podstawie złożonych do Koordynatora wniosków o dołączenie do Klastra.

 

Unsplashed background img 2
Unsplashed background img 2

Działamy - realizując cele Klastra

stop

równoważenie zapotrzebowania na energię

stop

stworzenie platformy współpracy

stop

optymalizacja wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych

stop

poprawa bezpieczeństwa energetycznego

stop

integrowanie działań firm i instytucji

stop

poprawa lokalnego środowiska naturalnego

stop

promowanie rozwoju edukacji lokalnej w obszarach związanych z energią elektryczną, cieplną i chłodem

Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra Fala Energii
Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych
Politechniki Łódzkiej

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

 

Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra Fala Energii
Rektor Politechnik Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Unsplashed background img 2

Nasze idee realizują

Grupy Robocze

ds. edukacji

Grupa Robocza ds. Edukacji skupia się na promowaniu rozwoju edukacji lokalnej w obszarach związanych z energią (w tym z energią odnawialną) poprzez nawiązywanie stałej współpracy z placówkami edukacyjnymi i szkołami wyższymi w celu m.in. zapewnienia jakości kształcenia i aktywizacji zawodowej uczniów i studentów, w szczególności poprzez organizowane przez Członków Klastra programy stażowe oraz konkursy.

ds. promocji

Grupa Robocza ds. Promocji zajmuje się inicjowaniem przedsięwzięć promocyjnych w zakresie promowania Klastra, jego marki i działalności. Grupa zajmuje się również koordynacją udziału Klastra w wydarzeniach gospodarczych oraz konferencyjno-wystawienniczych, a także aktywnie współpracuje z lokalnymi mediami.

ds. projektów

Grupa Robocza ds. Projektów została powołana do realizacji działań zmierzających do opracowywania i wdrażania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, a także innych form współpracy. W ramach działań Grupy zapewnione jest też wsparcie dla organizacji studenckich oraz studenckich kół naukowych realizujących projekty naukowe w obszarze zainteresowań Klastra.

Jesteście gotowi dołączyć
do Klastra?

DOŁĄCZ

Jesteście gotowi dołączyć
do Klastra?

DOŁĄCZ

Masz pytania, opinie i sugestie

Skontaktuj się z nami

 

Łódzki Klaster Fala Energii
ul. S. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
phone (42) 631 29 20
mail biuro@falaenergii.pl

Potencjał regionu Łódzkiego

Łódź to trzecie co do wielkości miasto w Polsce, doskonale zlokalizowane w sercu Polski i Europy. Jego niewątpliwymi atutami są lokalizacja i połączenie z polskimi i europejskimi miastami siecią dróg i autostrad, a także obecność międzynarodowego lotniska zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum miasta. Łódź to miasto z ponad 690 tys. mieszkańców, ale co warto zauważyć, również ok. 1.5 mln osób mieszkających w promieniu 30 km od Łodzi.

Potencjał regionu Łódzkiego

Łódź to trzecie co do wielkości miasto w Polsce, doskonale zlokalizowane w sercu Polski i Europy. Jego niewątpliwymi atutami są lokalizacja i połączenie z polskimi i europejskimi miastami siecią dróg i autostrad, a także obecność międzynarodowego lotniska zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum miasta. Łódź to miasto z ponad 690 tys. mieszkańców, ale co warto zauważyć, również ok. 1.5 mln osób mieszkających w promieniu 30 km od Łodzi.

2.5

miliona mieszkańców

1200

GWh zużytej energii elektrycznej rocznie

300

podmiotów B+R

80 000

studentów

20 000

absolwentów rocznie

6 000

nauczycieli akademickich