Naukowcy z PŁ w projekcie ITER

Naukowcy z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej, kierowanej przez prof. dra hab. inż. Andrzeja Napieralskiego, od ponad dziesięciu lat uczestniczą w międzynarodowym projekcie ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor. To budowa eksperymentalnego reaktora termojądrowego o konstrukcji tokamaka, zwanego też "sztucznym Słońcem".

Grupa naukowców z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, pod kierownictwem dra hab. inż. Dariusza Makowskiego, profesora uczelni, prowadzi badania w zakresie projektowania oraz wdrażania złożonych systemów informatyczno-elektronicznych, które zostaną zamontowane w reaktorze, m.in. w celu diagnostyki plazmy.

ITER jest pierwszym na świecie reaktorem wykorzystującym plazmę, który będzie generował więcej energii, niż jej zużywał. Głównym problemem jest wytworzenie i długoterminowe utrzymanie plazmy o temperaturze setek milionów stopni Celsjusza w warunkach ziemskich.

Badania naukowców z całego świata, pracujących od wielu lat w projekcie, zmierzają do pozyskiwania bezpiecznej i czystej energii w wyniku kontrolowanych reakcji termojądrowych. Na bazie ITER ma powstać przyszła generacja reaktorów fuzyjnych osiągających moc 3000-4000 MW.

Naukowcy dążą do odtworzenia procesów zachodzących na Słońcu, gdzie w wyniku syntezy termojądrowej, w bezpieczny sposób wytwarzane są ogromne ilości energii. W przeciwieństwie do reakcji rozpadu, będącej podstawą działania obecnych elektrowni atomowych, proces ten nie generuje żadnych odpadów radioaktywnych.

Więcej szczegółów na temat badań, prowadzonych przez naukowców z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej, dostępnych jest na blogu Politechniki Łódzkiej.